Welkom

Poelstra Psychologische Expertise is gespecialiseerd in de psychologische beoordeling van mensen met psychische of neuropsychologische problematiek.

Daarbij gaat het niet alleen om een probleemanalyse en diagnostiek, maar ook om een vertaling hiervan in termen van belastbaarheid, het doen van een prognose voor wat betreft herstel van arbeidsvaardigheden en adviezen voor behandelmogelijkheden.

We doen dit met wetenschappelijk onderbouwde methoden. Dat kunnen tests, vragenlijsten, maar ook gestructureerde diepte-interviews zijn. Hierbij mag u een hoge kwaliteitsstandaard van ons verwachten wat betreft consistente, plausibele beschrijvingen en heldere, eenduidige conclusies.

We hanteren een transparante werkwijze voor een breed scala aan opdrachtgevers.

Ons pakket van dienstverlening omvat:
  • Psychodiagnostisch (belastbaarheids-) onderzoek
  • Neuropsychologische expertise
  • Gecombineerde expertise met diagnostiek, capaciteitenonderzoek en loopbaanadvies
  • Behandeling