Ervaring

Poelstra Psychologische Expertise is voortgekomen uit Psychologisch Adviesbureau Lancée (LAIC, sinds 1998), Argonaut Advies BV (sinds 2008) en Poelstra & Kooreman, allen gevestigd in Alkmaar.

Jan Poelstra kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring in psychologisch onderzoek en het schrijven van rapportages hierover.

Selin Erturan is binnen de praktijk werkzaam als (neuro)psycholoog (aangesloten bij het NIP). Ze heeft ervaring met psychologisch en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft ze ervaring met uiteenlopende cliëntpopulaties, waaronder vraagstukken van interculturele problematiek.

Behandeltechnieken waar mee gewerkt wordt binnen de praktijk zijn o.a. oplossingsgerichte technieken, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, mindfulness en ACT.

Bovendien kan voor behandeling worden verwezen naar een uitgebreid netwerk van psychologen binnen diverse behandeldisciplines, zoals eerstelijns ondersteuning en gespecialiseerde zorg, waaronder psychomotorische therapeuten en FACT.  We werken samen met huisartsen en bedrijfsartsen. Alleen in overleg en met uw toestemming zullen we de benodigde gegevens uitwisselen aan deze zorgverleners.