Expertise

Psychodiagnostisch onderzoek

Dit onderzoek is relevant bij werknemers die een beperking in het functioneren ervaren door een psychische ziekte of door persoonlijkheidsproblematiek of bij wie de oorzaak van hun klachten niet duidelijk is. Een breed opgezet systematisch persoonlijkheids onderzoek geeft een beeld van de beperkingen en mogelijkheden. De diagnostiek wordt in het rapport in beschrijvende zin weergegeven maar ook in termen van een DSM-5 classificatie waarna de mogelijkheden en beperkingen binnen de systematiek van de functionele mogelijkheden (CBBS) wordt weergegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met de regels en protocollen die binnen het kader van de wet Verbetering Poortwachter worden gehanteerd.
Deze expertise is vooral relevant voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en HRM medewerkers.

Neuropsychologische expertise

Dit specialistische onderzoek richt zich op de gevolgen van (vermeende) hersenbeschadiging als gevolg van een (aangeboren) aandoening of door ongeval letsel. Het betreft kwantitatief onderzoek naar intellectuele en andere cognitieve beperkingen en de kwaliteit van de mentale processen en is vooral relevant voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en klinisch psychologen.

Gecombineerde expertise

Voornoemde expertises zijn ook te combineren in één onderzoek. In een diagnostisch belastbaarheidsonderzoek, worden de psychodiagnostische en/of neuropsychologische bevindingen direct gekoppeld aan de arbeidsmogelijkheden en de voorwaarden waaraan passend werk dient te voldoen. Ook bestaat er een jarenlange ervaring op het gebied van expertises binnen het kader van bezwaar & beroep procedures.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke aanwezig is in de praktijk.

Klik hier om het Bewijs van goedkeuring te downloaden.